Annonse

En pensjonert lærer skriver et brev som får mange mennesker til å juble! Er du enig i dette?

Av

Mange personer har en mening om barnepass, skolesystemet vårt og utdanningstilbudene.
En som har vært lærer i mange år fant det betimelig å endelig skrive et leserinnlegg til avisen.

Læreren skrev følgende:
Etter mange års undervisning i skolen, pensjonert nå, mener jeg å ha et visst grunnlag for å kunne mene noe om skolesystemet vårt.
Jeg er lei av alle de som uttaler seg om vår offentlige skole, som ikke nylig har vært i et klasserom, og som mener de har fasiten på hvordan vårt utdanningssystem bør være.

For å si det rett ut så er det ikke lærerne som er problemet, det er foreldrene. Barna kommer på skolen uten grunnleggende oppdragelse, og lite forkunnskap.
De har ikke respekt, og vet ikke hvordan de skal forholde seg til andre mennesker. Foreldrene har ikke lært dem dette.


Barna har ikke en gang papir og blyant. Derimot kommer de gjerne til skolen i flotte sko som koster mer enn lærerens antrekk.
Det sies gjerne at skoler ha «mislyktes», og foreldre og barna aksepterer dette. Foreldrene stiller ikke opp ved at de uteblir fra foreldre møter.

De snakker ikke med lærerne. Heller ikke ser de etter at barna har gjort leksene sine, at barna ellers er forberedt til timene. De passer ikke på at barna har rett utstyr.
Foreldrene kan ikke kontaktes på telefon. Barna har ikke lært å ta ansvar for seg selv. De tar ikke notater i timene. Ei heller gjør de leksene sine.
Følger de med på undervisningen, eller er eleven selv den som forstyrrer og ødelegger for de andre i klassen?

Ser du på alle disse faktorene tror jeg du vil innse at det ikke er skolen som feiler. Det er foreldrene som feiler.
En lærer skal gjøre jobben sin, og foreldrene skal gjøre sin jobb for barna sine. Dette vil ikke bedre seg før foreldrene selv tar ansvar, og oppdrar barna sine før de begynner på skolen!


Her er det originale brevet: 

Bilde: Facebook

Er du enig i det læreren skriver? Del gjerne videre med din mening på Facebook!

LES OGSÅ: En ex-militær veteran lærer avslører nå en 20 år gammel hemmelighet- Han overrasker alle! Ingen hadde forventet dette!

Relaterte artikler