Annonse

En eldre person ble liggende på gulvet i 5 timer! Trykket på trygghetsalarmen 18 ganger uten å få hjelp!

Av

I en eldrebolig i Sverige ble en person funnet liggende på gulvet og rope på hjelp.

Bilde: Kilde

Dette var ved 4 tiden om natten ved en tilsynsrunde i eldreboligen at pleieren som gikk tilsynsrunden hørte ropene fra en pasient.
Den eldre personen hadde trykket på alarmen 18 ganger til ingen nytte. I rapporter om denne eldre personen er det dokumentert at denne personen har stor risiko for fall.

Bilde: tliv

Personalet har ingen forklaring på hvorfor personen ikke fikk hjelp. Det har blitt sendt inn en anmeldelse til «Inspeksjonen for vård og omsorg, IVO».
Utredningen som har blitt gjort i ettertid viser også at det har gått en alarm til nattevaktens telefon hvert sjuende minutt fra det første knappe trykket.
Timevikaren har ikke utført sitt arbeid ifølge retningslinjene og vist uaktsomhet i sitt arbeid, og ble sagt opp med øyeblikkelig virkning.
Heldigvis klarte den eldre personen seg uten alvorlige skader, men ingen føler seg helt trygge etter det som har hendt.


Del videre om du syns våre eldre i samfunnet fortjener en mye bedre behandling enn dette!

LES OGSÅ: Kvinnen tar bildet i skjul: Det avslører hva servitøren gjør med maten til den eldre mannen!

Kilde: SVT
Forsidebilde: Kilde


Relaterte artikler